آبکاری

آبکاری

آبکاری و انواع آن

یکشنبه 25 فروردین 1398
5106

آبکاری فرآیند روکش دهی است که به وسیله جریان الکتریکی کاتیون را احیا می کنند و آن را روی ماده مورد نظر قرار می دهند.از آبکاری می توان برای تزیین یا مقاومت در برابر سایش و خوردگی استفاده کرد. به فرآیندی که آبکاری توسط آن انجام می شود رسوب دهی الکتریکی گفته می شود.

رسوب گذاری الکتریکی یک روش قدرتمند برای پوشش دهی سطح می باشد.از جمله خواص رسوب گذاری الکتریکی می توان به مقاومت سایشی، سختی، شکل پذیری،تخلخل، چسبندگی پوشش،تنش های داخلی و مقاومت در برابر خوردگی اشاره کرد.همچنین می توان با انتخاب یک سری متغیر ها مانند دما،غلظت اجزا،چگالی جریان،شرایط جریان الکتریکی و استفاده از افزودنی های الکترولیت  همه ی این خواص و مشخصات را تغییر داد.

رسوب گذاری الکتریکی را می توان به دو روش مجزا تقسیم کرد.روش رسوب گذاری الکترولیتی و روش رسوب گذاری الکتروفورتیک. پوشش های الکترولیتی در دسته بندی های متفاوتی می توانند اعمال گردند.محدوده آن ها از لایه های همگن ساده تا رسوب های چندگانه پیچیده می باشد.

از جمله مزیت های تکنیک های رسوب گذاری الکترولیتی به عنوان پوشش می توان به کنترل ضخامت به عنوان تابعی از زمان، کنترل نرخ رسوب گذاری به وسیله تنظیم چگالی جریان، توانایی توقف فرآیند رسوب گذاری به وسیله خاموش کردن جریان و همچنین اینکه توزیع جریان می تواند یکنواخت باشد اشاره کرد.

نظر بدهید