جاکفش بزرگ قهوه ای روکش کاوازینگو

بازدید : 2272   |      

ارتفاع ۱۱۰
عرض ۸۹
عمق۳۳

جاکفش بزرگ قهوه ای روکش کاوازینگو
ارتفاع ۱۱۰
عرض ۸۹
عمق۳۳
سایز بندی کوچک (۷۶×۹۴)بزرگ (۸۹×۱۱۰)
رنگ بندی سفید قهوه ای معرق