معرق

معرق

معرق

یکشنبه 11 فروردین 1398
9163

اصولا به هر چیز رگه دار معرق گفته می شود.اما مفهوم آن در هنر معرق کاری در کنار هم قرار دادن تکه های رنگین چوب و مصالح دیگر مانند عاج، فلز، صدف و ... به طوری که طرح مورد نظر حاصل شود.

پیدایش تاریخی هنر معرق کاری به درستی مشخص نمی باشد اما از تطبیق آن با هنر کاشی کاری بدون شک رابطه این دو هنر را در می یابیم. وجه تشابه هنر معرق کاری روی چوب با هنر کاشی کاری در شیوه عمل آن است که در هر دو مورد نقش ها از ترکیب قطعات رنگی جنس مورد نظر شکل می گیرد.

در طی سالیان زیاد معرق همپای حرکت زمان پیشرفت کرده است و تحولات مختلفی در آن پدیدار شده است. این هنر در ابتدا برای تزئین سطح میز، بوفه، در و تکیه گاه صندلی به کار رفته است و تنها نقوش اسلیمی یا گره با ۵ رنگ محدود چوب های آبنوس، فوفل، گلابی و توت مورد استفاده قرار می گرفت.

از جمله تحولاتی که در هنر معرق کاری از قدیم تا امروز اتفاق افتاد است عبارتند از:

-نمایش بعد از طریق فضاسازی

-استفاده از فلزات و سنگ

-نمایش نقش در دو سطح

-نشان دادن عمق با استفاده از پلیستر

نظر بدهید