ساعت رومیزی تزیینی

بازدید : 2259   |      

ابعاد میز ۸۳×۶۵×۴۰
ابعاد ساعت ۸۰×۴۷×۲۳

ساعت منبت طلایی تمام چوب
ابعاد میز ۸۳×۶۵×۴۰
ابعاد ساعت ۸۰×۴۷×۲۳